icon-twitter icon-facebook

Contractondertekening 22 BENG-woningen Tilburg

Op donderdag 21 december 2017 hebben WonenBreburg en Giesbers een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling en realisatie van 22 toekomstbestendige huurwoningen aan de Hendrik van Tulderstraat te Tilburg. Giesbers is als ontwikkelende bouwer integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de huurwoningen.

De Tilburgse bol
Om tot een authentiek Tilburgs product te komen hebben de banketbakkers in hun zoektocht, naar het 013 gevoel, buiten de lijntjes gedacht. Samen met een snufje creativiteit van een trouwe klant is de Tilburgse bol tot stand gekomen.

In samenwerking met BURO013 architecten wordt het ontwerp, dat feilloos aansluit bij het Tilburgse straatbeeld, nu verder gebracht tot een definitief ontwerp. Hierbij zal het ontwerpteam gebruik maken van innovatieve toepassingen om te komen tot een goed gebalanceerde vitale woonwijk. Door de inzet van een innovatief kwaliteitsborgingssysteem kan WonenBreburg als regisserende opdrachtgever het proces ‘op afstand’ volgen en tijdens het ontwerptraject en de realisatie kunnen sturen.

Onderdeel van de opdracht is dat de woningen zodanig worden gerealiseerd dat aan de voorgenomen eisen van BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) wordt voldaan. Met behulp van de principes uit het duurzame FitWonen concept van Giesbers is hier invulling aan gegeven.

In de zomer van 2018 start de bouw van de 22 huurwoningen. Dit project komt voort uit het met de gemeente Tilburg gesloten convenant Taskforce Betaalbaar Wonen, WonenBreburg gaat de woningen in het sociale segment verhuren.

 

FITWONEN is een initiatief van:

Fitwonen initiatief van Kalliste Fitwonen initiatief van Giesbers Fitwonen initiatief van GiesbersRotterdam