icon-twitter icon-facebook

Milieu Prestatie Gebouw (MPG) als stuurmiddel

Bewustwording over de verborgen milieu impact van bouwmaterialen staat bij ons hoog op de agenda.

Maar vooral ook hoe kunnen we deze milieu impact beperken. Per 1 januari zijn we verplicht om bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwprojecten de milieu-impact in beeld te brengen. Hiervoor dient de Milieu Prestatie Gebouw, afgekort MPG-score, te worden bepaald. Er dient te worden voldaan aan de minimale waarde van de hieruit voortkomende de schaduwkosten. Als huidige  milieuprestatie-eis voor de schaduwkosten van de milieubelasting van gebruikte materialen geldt € 1,-  per vierkante meter BVO. In de praktijk zien we dat hier altijd aan wordt voldaan, maar de milieu impact door de scherpere energie eisen als BENG en NOM toeneemt. Tegelijkertijd zien we dat het een mooi instrument om als stuurmiddel te gebruiken en onze eigen ambities mee aan te scherpen. Uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Plan bureau voor de Leefomgeving blijkt ook dat dit in de toekomst een belangrijk instrument  kan worden. Als het Rijk duurzame innovaties in de bouw wil stimuleren, dan is het dus nodig om de milieuprestatie-eis aan te scherpen. De MPG-score kan dan een mooi hulpmiddel worden om de hogere duurzaamheidsdoelen van de overheid te gaan dienen. Met het ultieme doel Nederland 100% circulair in 2050. Een doel wat ook gediend wordt vanuit de transitie agenda circulaire bouweconomie.

Recent zijn Nanet Hendriks en Bob van Binsbergen, binnen hun HBB-opleiding Bouwkunde, hier op afgestudeerd. Om meer inzicht te geven in en iedereen meer bewust te maken van dit steeds relevantere thema hebben ze hier een inspirerende filmpje over gemaakt. Van hieruit is als doel geformuleerd;

Samen sturen op een lagere MPG-score voor een beter milieu, nu en in de toekomst.

 

 

FITWONEN is een initiatief van:

Fitwonen initiatief van Kalliste Fitwonen initiatief van Giesbers Fitwonen initiatief van GiesbersRotterdam