icon-twitter icon-facebook

Wij vertalen uw duurzaamheidsambities

FITWONEN is een Flexibel, Innovatief en Toekomstbestendig Nul-op-de-Meter-woonconcept. Vraaggestuurd ontwikkeld vanuit de woonbeleving van de toekomstige bewoners. We zorgen voor het ontstaan van een vitale buurt en wijk. Er wordt ingespeeld op de toekomstige participatiesamenleving. Tijdens het ontwikkelproces wordt een community door toekomstige bewoners gevormd, met als resultaat: bewoners die zich verantwoordelijk voelen voor hun woning en de woonomgeving en meer zelfredzaam zijn. Aanvullende services maken langer thuis wonen mogelijk. Zo ontstaan er CO₂-neutrale buurten en wijken met bewoners die bewust wonen en leven.

Vanuit intensieve ketensamenwerking wordt er vanuit een integrale benadering gestuurd op Total Cost of Ownership. FITWONEN is voor starters, singles, gezinnen en senioren. Toepasbaar voor sociale en vrije sectorwoningen, voor huur en koop. FITWONEN is het antwoord op het duurzaamheidsvraagstuk binnen ons woonconcept DIT is wonen. DIT is wonen beantwoordt aan uw eisen als professional. Aan uw prioriteiten op het vlak van duurzaamheid, rendement, comfort en flexibiliteit. In DIT is wonen krijgen al deze variabelen precies de ruimte die u hen toekent, al dan niet in samenspraak met de toekomstige bewoners.

 

 

Dit zijn de voordelen

  • Ontstaan van vitale en CO₂-neutrale buurten en wijken
  • Community benadering met bewuste bewoners (partcipatiesamenleving)
  • Toekomstigbestendige woningen die o.a. langer thuis wonen mogelijk maken
  • Vraaggestuurde ontwikkeling vanuit woonbeleving bewoners
  • Toepasbaar voor sociale en vrije sectorwoningen (huur en koop)
  • Integrale benadering o.b.v. Total Cost of Ownership
  • Vrijheid en maatwerk van DIT is wonen

FITWONEN is een initiatief van:

Fitwonen initiatief van Giesbers Fitwonen initiatief van GiesbersRotterdam